Då var alla pengarna fördelade

Gårdagens beslut gav två ansökningar bidraget. Båda i södra Skåne: Öved-Rönås vid Sjöbo och Skurups landsbygd. Gratulerar 4000 permanentboende (som det står på Länsstyrelsens sida), av de 4011 som visas på samrådskartorna. Alltså reglerna ger den som har lätt att gräva och klarar sig med ett mindre stöd pengarna, för troligtvis får de inte hela bidraget. Reglerna säget 10% avdrag för varje 10% mindre anslutningar när projektet är färdigt.

Vi här uppe i stenriket med dyr grävkostnad får förlita oss på att någon annan vill finansiera en utbyggnad här. Vårt samarbete med IP-Only fortsätter, men mycket ligger på sparlåga tills vi vet mer om finansiering. Ni som beställt men inte fått bekräftelse får vänta, den lista jag gett IP-Only är hittils obesvarad.

Det som inte ser bra ut är att inga ideella eller ekonomiska föreningar fått något bidrag, skandal att man kan utforma ett regelverk på det viset. Nu kan vi bara hoppas att någon i beslutsställning ser till att även vi kan bygga ut framtiden.

Mats