Lägesrapport

Länsstyrelsens beslut den 12 april verkar ha uppmärksammats. Bl.a. av avdelningen inom Region Skåne för digital utveckling, samt RS:s bredbandsgrupp. Något man insett är att det kommer att saknas 7-800 mkr för att bygga ut fiber i hela Skåne. Därför har man satt igång att kolla möjligheter att få bidrag på annat sätt.

För vår del är vi med i länsstyrelsens beslutsomgång den 15 juni. Då med höjd anslutningsgrad, det är en chansning som kräver att vi gör allt vi kan för att få med fler som beställer fiber. Sedan tror vi att andra kommer att höja så även denna gång blir det huggsexa.
Får vi inget bidrag den 15 juni heller, finns flera möjliga vägar.
På länsstyrelsen tror man att det kommer pengar till en ny beslutsomgång under hösten,
Även Bynätsforum, som främst företräder fiberföreningar, planerar att samla in uppgifter och hjälpa till.

Jag har fått en lista med ”möjliga” inom vårt område, vilka som beställt framgår. Jag har gått igenom den och konstaterat att vi har ca 70 adresser på vår medlemslista som inte finns med. Detta jobbar IP-Only med, även den ”problemlista” jag fått fram från svar på vårt mejlupprop. Ca 20 st. som borde varit med som beställda, några med felaktiga uppgifter, dessa får vi rätta till. Det som är viktigt är leveransadressen till den fastighet som ska anslutas.

När allt är ordnat hoppas jag att våra områdesansvariga kan följa upp de som finns inom deras områden. Vi har även planer att skicka ut brev till de som inte varit medlemmar, IP-Only är positiv till en ny kampanj.