Vad händer?

Det har varit mycket kritik på hur LST delat ut bidraget. Region Skånes Enheten för Digital Utveckling har besökt IP-Only och LST. Helt klart finns det inte pengar (ca 800 miljoner) att bygga ut fiber i Skåne enl. de satta målen (95% till 2020). Det har diskuterats att bygga delar av fibernätet utan bidrag, det finns områden som det "bara är att vattna och trycka ner fibern", där skulle ett lägre bidrag räcka, i våra steniga åkrar är det inte möjligt. Det finns de som tycker att LST borde ta hänsyn till markförhållanden, men så säger inte reglerna, bidrag på 60% eller inget. Ingen hänsyn till sand eller sten. Problemet är att EU satt krav som är för hela Europa. Det går inte heller att flytta frågan då det är Jordbruksverket som ansvarar för Landsbygds programmet. Inte bara Region Skåne jobbar på frågan, Bredbandsforum, PTS m.fl. är involverade. Vad kan vi göra? Höja anslutningsgraden? Undrar hur många som kommer att sätta 97-99% nästa gång? IP-Only håller på att titta på vår ansökan. Vi har påtalat att flytta fram beslutsdatum 15 juni för att hinna se vad det går att göra inom regelverket. IP-Only har just nu bollen, vi är för små att påverka. Vi kan försöka få med fler permanentboende, jag har en lista på alla fastigheter i området. Kanske skicka brev, skicka ut våra områdesansvariga, prata med grannar? IP-Only tänker öppna upp möjligheten att registrera sig via osbystadsnat, kostnad 17900 kr Får vi inget bidrag får vi vänta till det kommer pengar eller hoppas på att IP-Only, Region Skåne, Kommunen hjälper till. På något sätt ordna finansiering. IP-Only är med oss, det känns bra. Vi jobbar vidare.