Lägesrapport 26 april

Vi fick inget av stödpengarna, det fick inte de större kommuner heller, många har kommenterat och bett länsstyrelsen förklara. LST har följt Jordbruksverket regler för prioritering. Där är problemet, reglerna gynnar vissa och missgynnar andra.
Så många hushåll som möjligt innom ett definierat område som inte är tätort.  Alltså nära mellan husen och stort intresse. 800 hushåll plus fritidsboende på ett område med hög täckningsgrad gynnas, en klunga hus här, en klunga där med km mellan missgynnas. Fast det är här pengarna behövs. 
Man kunde även se en stor egen insats 51 miljoner, fast ser man det i procent av stödet blir det 66,0 vi har 66,6.
Vilka chanser har vi 15 juni? Det kommer troligen att bli huggsexa med höga anslutningsgrader, vi kan bara använda våra verklíga siffror från beställningarna. Senast 15 maj måste en ändring vara inne.

I morgon kommer jag och Sven-Åke att träffa lIP-Only i Malmö, även Ola Bartell kommer att medverka.
IP-Onlys konsult har en dialog med länsstyrelsen om vad som kan göras.
På något sätt borde Jordbruksverket förstå att regelverket behöver justeras, länsstyrelsen Skåne mejlar dem ofta, vore bra om andra instanser gör detsamma. 
Jag har varit i kontakt med region Skåne, Enheten för digital utveckling kommer att träffa länsstyrelsen de närmaste dagarna för att uppdatera sig, Man är medveten om att det inte finns pengar så det räcker, nu vill man sondera möjligheter på att bygga utan stöd. De kommer även att ha kontakt med IP-Only och andra aktörer.
Jag har även pratat med Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen, vi kommer att fortsätta ha kontakt. Det finns  en sammanslagning av flera kommuner ,bl.a. Östra Göinge, Bromöla, Hässleholm,där det kan finnas ett forum för diskusioner och att stöta på Jordbruksverket..

Just nu ser jag två vägar.
Att vi får bidraget från länsstyresen 15/6, eller under 2016.
Att vi kan hitta finansiering att tillsammans med IP-Only bygga det planerade nätet.