Som väntat fick vi inget bidrag

Den 12 april hade Länsstyrelsen i Skåne sin första beslutsomgång. De 77 milijonerna gick till tre projekt, alla med Bjäre Energi Bredband som ansvarig. De har en mycket hög anslutningsgrad i sina projekt och får då pengarna.

Nästa beslutsomgång blir den 15 juni, då ska vi tävla med ytterligare tre projekt med Bjäre energi, 9 projekt med Kristianstad, 12 projekt med Hässleholm, samt ytterligare en hel del.

Efter denna omgång är pengarna slut så de som inte beviljas får vänta på att staten skjuter till nya pengar. På regeringsnivå är man medveten om hur stort intresse det finns från landsbygden, de verkar ju vara duktiga på att dela ut pengar hit och dit, så varför inte för att kunna uppnå sina egna satta mål.