Lägesrapport 2016-03-20

Den 13 mars gick tiden ut för våra medlemmar att beställa fiber för 16900 kr. De flesta har skickat in beställningen till Uppsala, där ligger man efter med att registrera, minst en vecka till tar det för att alla ska finnas registrerade.

Jag fick en avstämning i torsdags 17/3, där kan jag se att av 687 möjliga har 443 beställt. (64%) av de 248 som är kvar har jag anmärkt fritidshus på 77 st. Alltså är det 171 permanentboende kvar, Jag hoppas att de flesta verkligen har beställt. Vi höjde vår anslutningsgrad till 87% för att stärka våra möjligheter att få bidraget. Vi behöver då nå 515 st för att klara de krav Jordbruksverket har ställt för att få hela bidraget.

Nu finns en möjlighet för övriga inom vårt område att beställa för 17900 kr Hoppas det kommer till några. Eftersläntrare när vi slutprojekterat kommer att få betala betydligt mer.