Uppdatering 2016-02-25

Jag pratade med Länsstyrelsen idag, första beslutsdatum 12 april ligger kvar. Jordbruksverket kommer att släppa dataprogrammet som ska användas i början av mars, så de får det stressigt på Länsstyrelsen med att få in alla ansökningar.

Den 6:e mars kommer man att stänga för ändringar i ansökningar. Efter dess är det inget att göra. Vår ansökan ser rätt bra ut, vi har max poäng och har sagt att vi beräknar ansluta 564 fastigheter av de 661 som enl. SCB ska finnas inom vårt markerade område. Det räknas tyvärr bara permanentboende. Detta skulle ge en anslutningsgrad på 85,3%.

Länsstyrelsen har fått in många ansökningar, hur många av dessa som har maxpoäng kan jag inte se. Intresset har varit mycket större än vad man trott så pengarna kommer inte att räcka. Hög anslutningsgrad är ett måste.
Varför inte dra till då? Jo Jordbruksverket har bestämt att om man inte når det man sagt minus tiopoäng multiplar mister man lika mycket av bidraget upp till femtio procent. Vår anslutningsgrad bygger helt på era intresseanmälningar, så om alla skriver på anslutningsavtalet skulle vi kunna höja vår siffra om vi vet att vi har 80% kan vi alltså höja till 89% utan att riskera avdrag.