Uppdatering 16-02-04

Utskicket av Anslutningsavtal har blivit försenat, nu ska det tryckas och skickas ut, slut datum för anmälan blir framflyttad till den 13 mars.

Jag vill trycka på att ni inte väntar utan skicka in, helst i mitten av februari, vi behöver kunna se hur stor uppslutningen är i slutet av februari, för att ev. kunna justera anslutningsgraden av permanentboende i ansökan, idag är vi klart över gränsen på 85 %, för att få max poäng, men det är bra om den kan höjas mot 88-89 %. Enl. regelverket måste man nå upp till det man satt -9 % då projektet är färdigt, annars bli det avdrag på bidraget.

Nu undrar ni kanske varför det är viktigt att komma högre. Senaste uppdateringen på Länsstyrelsen sida, visar att de har ansökningar för 873,3 mkr och 192 mkr att dela ut. Så tekniskt sett räcker pengarna till 22 % av alla 91st kompletta ansökningar. Man jobbar på att få mer pengar, eller hur man ska prioritera ansökningar.

Detta problem är inte unikt för Skåne, så något måste hända om man ska nå riksdagens mål med att 90 % av landsbygden ska ha möjlighet till fiber år 2020. 

Mats Larsson
Ordf.