Från mötet med områdesansvariga 26/1

Mötet med våra områdesansvariga igår var välbesökt.
Micke visade senaste fiberkartan och svarade på frågor, även enskilda diskussioner med honom förekom.

Jag presenterade Jordbruksverkets regelverk, hur Länsstyrelsen tänker gå till väga vid beslut om bidrag och lite om vår ansökan.
Vi hade en bra diskussion om markupplåtelseavtalet, det framkom flera frågor att ta upp med IP-Only. bl.a om hur hantera vägsamfällighet.

Denna vecka är det tänkt att ni som är medlemmar ska få anslutningsavtalet, IP-Only vill ha det påskrivet senast 28/2, men vänta inte till sista dagen.
Det finns fortfarande möjlighet under februari att justera vår ansökan, om vi ser ett bra deltagande kan vi möjligen höja vår anslutningsgrad, som är viktig för att få bidraget.

Tack Mikael för den goda Wisseltofta tårtan

Mats