Kallelse möte områdesansvariga

VOFibers styrelse kallar alla områdesansvariga till informationsmöte:

Tisdag 26 januari kl 19:00 i Visseltofta Hembygdsgård.

Agenda

Mikael Svensson:
  • Presenterar senaste utgåvan av fiberkarta över tänkt sträckning.
Mats Larsson:
  • Informerar om länsstyrelsens tänkta beslutssätt och det regelverk som, efter Jordbruksverkets beslut, trädde i kraft den 14 december 2015.
  • Hantering av markupplåtelseavtalet, reviderad tidsplan.
  • Vad händer med anslutningsavtalet, samt hantering av nya intresserade efter 31 augusti 2015.
Vi bjuder på fika med Wisseltofta tårta.

Varmt välkomna!