Uppdatering 15-12-18

Den 14 december började regelverket/förordningen för fiberstöd att gälla, bara två år försenad.
Nu ska det IT-program Länsstyrelserna ska använda för at utvärdera ansökningar bli klart.
Jordbruksverket har sagt feb/mars 2016, innan dess kan inte Länsstyrelsen i Skåne börja granska de ca 50 kompletta ansökningar man fått in. Vi har uppnått höga poäng så förhoppningarna är ett positivt besked senast i den andra beslutsomgången.

Vi i VOFiber väntar nu på att beställningarna på fiber ska komma in. IP-Only har uppdragit åt tryckeriet att skicka anslutningsavtal till alla er 656 som har lämnat intresseanmälan. Jag hoppas att de flesta av er kommer att beställa fiber.

Den 15 december var slutdatum för våra områdesansvariga att granska och diskutera ändringar av fiberdragningen med Micke Svensson.  Micke har varit ute på flera platser och tittat, han har minskat schaktsträckan med drygt två mil. Nu håller han på att slutföra arbetet med fiberdragningen. Givetvis kan nya ändringar tillkomma, dels nu, dels när vi börjar gräva.  Inom snar framtid kommer våra områdesansvariga att få ett mejl med den senaste kartan. Tyvärr kan vi inte publicera den för alla.
Vi planerar att hålla ett möte med våra områdesansvariga i slutet av januari 2016, där Micke kommer att presentera kartan. Senast i februari bör vi ha alla markupplåtelseavtal påskrivna och klara.

I dagarna har ett beställningserbjudande skickats till de som tillhör det utökade stadsnätet, samtidigt har de tagits bort från VOFiber.  IP-Only vill ha svar senast 16-01-07 för att sedan kunna projektera utbyggnaden.  Man beräknar komma igång under våren och vara klara under sommaren.  För övriga i VOFiber hoppas vi komma igång under 2016 för att vara klara 2017.

Till sist         God  Jul och ett Gott Nytt År

Mats