Uppdatering

Trots de besked Jordbruksverket och Länsstyrelsen gett, sitter vi inte och rullar tummarna. Micke Svensson håller, på uppdrag av byNet, på att justera schaktvägar med synpunkter från våra områdesansvariga. Den 15 december är det tänkt att han ska fått alla ändringar. Sedan ska byNet göra en lista på vilka det behövs markupplåtelse avtal med.

Jag har efter flera påstötningar fått en kopia av vår ansökan. Den visar att vi har ett stort område och ganska spitt. Prel. är det över 25 mil fiberdragning. Vår anslutningsgrad är ganska hög, ändå saknas det en del fastigheter.

Nästa vecka ska vi träffa IP-Only för att diskutera hur vi ska få med fler av de hushåll som ännu inte visat intresse. Kommer de till när vi håller på att gräva kan det bli problem, har ni någon i er närhet uppmana dem att kontakta oss.
Mats Larsson